projekt EU

BARBARA SMOLEŃ VÝROBCE WIBS PRO MLÁDEŽ A ŽENSKÉ CUKROVINKY

realizuje projekt spolufinancovaný Evropskými fondy „Rozvoj exportní aktivity společnosti WIBS v rámci prodeje mládežnického a dámského oblečení na zahraničních trzích“

Cílem projektu je propagace polské značky „WIBS Producent of Youth and Women's Confection“ na mezinárodních trzích.

Zvýšení exportní aktivity podniku WIBS vstupem na nové exportní trhy uvedené v BPP Moda Polska.

Spolufinancování projektu z EU: 162.000,00 pln