zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

.

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dla Kupujących w hurcie znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://www.sklep.wibs.pl/content/23-regulamin-sprzedazy-hurtowej (dalej zwany jako „Sklep") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej zwany jako „Klient"). Sklep umożliwia składanie na odległość zamówień na towary odzieżowe.
 2. Sklep jest prowadzony przez: WiBs Producent Konfekcji Młodzieżowej i Damskiej, ul. Norwida 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 622 010 30 18, REGON:  250627969, e-mail: sklep@wibs.pl, nr tel. 0048 734186051.
 3. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Sklepie. Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania ze Sklepu.
 4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Sklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w Sklepie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Sklepu.
 6. Wszelkich informacji na temat Sklepu oraz załatwiania spraw związanych ze Sklepem można uzyskać pod telefonem +48  734 186 051 oraz e-mail: sklep@wibs.pl

 

§ 2

 1. Właściwości towarów podane są w opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby odzieżowe mają specyficzne właściwości oraz że wizerunki i wymiary towarów prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki uzależnione są od wagi zamówienia oraz miejsca dostarczenia. Szczegółowo zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 1. Aby założyć konto odbiorcy hurtowego w Sklepie należy:
  a. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.wibs.pl/rejestracja-hurt. wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać wraz ze  skanem dokumentów rejestrowych (potwierdzających zgodność prowadzonej działalności z dokonywanym zakupem) na adres mailowy wskazany w § 1 pkt.6
  b. sklep poinformuje drogą elektroniczną o przyjęciu zgłoszenia. Następnie założy konto w sklepie oraz nada hasło do logowania. Powyższa rejestracja umożliwi złożenie zamówienia. 
 2. Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Sklepie (zamówienie otrzymane). Następnie Klient otrzyma drugie potwierdzenie przyjęcia zamówienia (zamówienie przyjęte) co oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w §4. Informacje te są przekazywane drogą elektroniczną na trwałym nośniku – e-mail.
 3. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, klient otrzyma Fakturę Pro-forma.
 4. Rezerwacja zamówionego towaru i oczekiwanie na zapłatę faktury trwa 3 dni, licząc od dnia następnego po przekazaniu Faktury o której mowa w § 3 pkt.3. Po upływie tego terminu i braku wpływu na konto Sprzedającego wymaganej płatności za zamówiony towar zamówienie zostaje anulowane.
 5. W terminie do 7 dni od zaksięgowania na koncie Sklepu płatności dokonanej przez Klienta nastąpi wysyłka zamówionego towaru. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych, chyba że zostały poczynione inne ustalenia z Klientem.
 6. Sklep hurtowy realizuje tylko zamówienia pełnych rozmiarówek danego modelu, chyba że strony ustalą inaczej.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 8. 8.    Zamówienie można składać całodobowo.
 9.  Brak zamówień ze strony Klienta przez 6 m-cy skutkuje dezaktywacją konta.
 10. 10.                       Naruszanie przez Kupującego, zasad Regulaminu może również skutkować pozbawieniem Klienta prawa do składania zamówień.

§ 4

 1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.
 2. Przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§ 5

 1. Sklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.
 2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@wibs.pl.

 

§ 6

 1. Klient dokona zapłaty za zamówione towary:
 2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu: mBank 42 1140 2004 0000 3902 7597 7164
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna przez Sprzedającego, Sklep dokonana zwrotu płatności dokonanej przez Klienta na konto wpłynęła płatność za Fakturę.

 

§ 7

 1. Dostawy towarów zamówionych w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy i sposób dostaw. Regulamin przewoźnika, z usług których korzysta Sklep są dostępne tutaj (GLS).
 2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe z zawartością taką jak asortyment Sklepu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.
 3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
 4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, zaklejenia dodatkowymi taśmami lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.

 

§ 8

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu wskazany w § 1 pkt 2, oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku sprzedaży hurtowej za Rzecz uważa się pełną, zakupioną przez Klienta rozmiarówkę danego modelu. 
 3. Sklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez wykonanie indywidualnego haftu itp).
 4. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik 1 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.
 5. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

 

§ 9

 1. Sklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub gwarancji w przypadku jej udzielenia. Wybór czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.
 3. Reklamacje towarów można złożyć poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na adres pocztowy Sklepu tj. WiBS Producent Konfekcji Młodzieżowej i Damskiej, ul. Norwida 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Reklamacja HURT ON-LINE).
 4. Przykładowe formularze reklamacji do dobrowolnego stosowania przez Klienta zostały zamieszczone w Załączniku 2. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowego formularza reklamacji.
 5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Sklep.

 

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest WiBS Producent Konfekcji Młodzieżowej i Damskiej, ul. Norwida 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usług w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.
 3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Sklepie lub wysłania zamówienia poprzez Sklep, może udzielić dla Sklepu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu otrzymywania od Sklepu informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Sklepie) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);
  c) otrzymywania od Sklepu zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

 

§ 11

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie Sklepu oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.sklep.wibs.pl/pl/content/23-regulamin-sprzedazy-hurtowej
 2. Sprzedaż towarów w Sklepie, a także po sprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz.827).
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Strony umowy będący przedsiębiorcami na podstawie Art 558 KC wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy. 
facebook instagram